שרפרף בר ABS
GY-901 בר שרפרף - ABS נמוכה במושב האחורי, gaslift ומצופים בסיס, גובה מתכוונן.

GY-901 בר שרפרף - ABS נמוכה במושב האחורי, gaslift ומצופים בסיס, גובה מתכוונן.

בר שרפרף - ABS נמוכה במושב האחורי, gaslift ומצופים, בסיס, גובה מתכוונן.